Camaron Enchiladas

10.99

Three shrimp enchiladas, lettuce, sour cream, tomato, rice and pico de gallo, nacho cheese on top.